ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Genel Bilgi

 

 

Bölümümüzün temel misyonu çok nitelikli olan öğrencilerini elektrik mühendisliğinin bütün dallarında olabildiğince donanımlı şekilde yetiştirmektir. Hedefimiz sadece bir kaç dalda iyi bir mühendis yetiştirmek değil; çeşitli dallarda genel görüşü olan, özelleştiği dalda kapsamlı bilgi sahibi, teknolojik ilerlemelere - temel bilimlerdeki atılımlara açık, sebep-sonuç ilişkisi içinde düşünen, problemlere doğru yaklaşan ve etkili sonuç alan, bilgi ve tecrübeye saygılı gençleri ülkemiz mühendisliğine kazandırabilmektir. 

 

Program, sorumluluk ve iyi karar vermeyi vurgulayarak bireysel inisiyatif ve güçlülüğü teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, öğrencilerin, uzmanlaşma gerçekleşmeden önce, ekonomi, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerle ilgili bir anlayışla birlikte, matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimler hakkında sağlam bir bilgi edinmeleri gereklidir.


Lisans programı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin hangi alanlarını seçeceğine dair kararlarını beşinci yarıyılın sonuna kadar ertelemek isteyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Başarılı adaylara dördüncü yılın sonunda Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Lisans derecesi (B.S.) verilir. Lisans eğitiminin bu döneminde, öğrencilerin iki yaz tatili boyunca sanayide en az 40 iş günü harcaması beklenir.


Dördüncü yılda uzmanlık alanlarının seçimi bölüm danışmanları veya bölüm başkanının gözetiminde yapılmalıdır.

 

Araştırma, bir yükseköğretim kurumunun yaşam kanını oluşturur. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'ndeki güçlü akademik programlar yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarının bir parçasını oluşturan yönlendirilmiş araştırma için altyapı oluşturmaktadır. Bölüm üyelerini dışarıdan destekli proje çalışmalarına katılmaya teşvik etmek bölümün bir politikasıdır. Üniversite ve sanayi arasında karşılıklı ve yararlı bir bağlantı oluşturan bu faaliyetler, hem bölümde daha yoğun bir araştırma ortamı için bir teşvik, hem de eğitim programlarının geliştirilmesine yardımcı olmak için endüstrinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında bir bilgi kanalı oluşturmaktadır.

 

Bölümdeki başlıca araştırma faaliyetleri şunlardır: Güç sistemi analizi ve planlaması, güç sistemi kontrol ve işletimi, izolasyon, dielektriklerde arıza, yüksek voltaj ölçüm teknikleri, gazlı deşarjlar, elektrikli makinelerin tasarımı, elektrikli makinelerin kontrolü, elektrikli tahrikler, güç dönüştürücüleri, yenilenebilir enerji kaynakları, süreç kontrol ve enstrümantasyon, akıllı kontrol, uyarlanabilir kontrol, bilgisayarlı görü, vizyon, robotların kinematik ve yörünge planlaması, Yapay zeka, model tanıma, VLSI tasarımı, katı hal elektroniği, optoelektronik, MEMS, sinyal işleme, veri iletimi, senkronizasyon ve eşitleme, kodlama teknikleri, konuşma işlemi, anahtarlama devreleri, mikrobilgisayarlar (yazılım ve donanım), bilgisayar destekli öğretim, saçılma ve difraksiyon problemleri, antenler ve radar, aktif ve pasif mikrodalga cihaz ve sistemleri, biyomedikal enstrümantasyon, medikal görüntüleme, akustik görüntüleme, darbe şekillendirme filtreleri, geniş bant uyumu.

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu tarafından akredite edilmiştir: http://www.abet.org.

 

Yüksek lisans programı, nitelikli öğrencilere yüksek eğitim seviyesinde ileri eğitim olanakları sağlar. Öğrenciler; devreler ve sistemler, elektronik (VLSI, katı hal elektroniği, optoelektronik ve MEMS), biyomedikal mühendisliği, EMT, telekom, sinyal işleme, kontrol sistemleri, robotik, bilgisayar mühendisliği, elektrik makineleri ve güç elektroniği, güç sistemleri ve yüksek gerilim alanlarında uzmanlaşabilirler.

 

Üniversite şartlarını yerine getiren adaylara Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans veya Doktora derecesi verilir. Master programını tamamlayabilmek için bölümden en az yedi ders ve tez konusuyla ilgili bir seminer gereklidir. Doktora ve bütünleşik doktora programları için Akademik Kurallar ve Yönetmelikleri inceleyiniz.

 

 

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN YILLIK KAYIT VE MEZUNİYET VERİLERİ*

 

Kayıtlı
(2012)

Mezuniyet
(2012)

Kayıtlı
(2013)

Mezuniyet
(2013)

Kayıtlı
(2014)

Mezuniyet
(2014)

 Kayıtlı

(2015)

 Mezuniyet

(2015)

B.Sc.

1020

184

1100

157

1130

179

 1148  181

M.Sc.

487

78

504

76

444

66

 368  90

Ph.D.

235

27

218

18

242

11

 216  6

TOPLAM

1742

289

1822

251

1816

256

 1732  277

*:Ekim 2015'te güncellenmiştir