ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Sık Sorulan Sorular

1) ODTÜ-EEMB mezunları nerelerde çalışmaktadır?

 

Yanıt: Bölümümüz ilk mezunlarını 1962 yılında vermiştir. 1962 yılında lisans programını tamamlayan 10 öğrencimiz vardır. Bölümümüz ilk yüksek lisans mezununu 1963 yılında, ilk doktora programı mezununu 1970 yılında vermiştir.

 

Mayıs 2015 itibariyle

  • 5460 lisans,
  • 1770 yüksek lisans,
  • 231 doktora programı

mezunumuz bulunmaktadır.

 

LinkedIn üzerinden ~7500 mezunumuzdan ~2300 tanesine ulaşmak mümkündür. Mezunlarımızın bulundukları yer, çalıştıkları sektör ve diğer bilgiler için aşağıdaki grafiğe bakabilirsiniz.

 

 

Bu grafikten çıkartabileceğimiz bazı sonuçlar şunlardır:

  1. Ankara’da yaşayan mezunlarımızın sayısına yakın bir sayıda mezunumuz ABD’de yaşamaktadır.
  2. Mezunlarımızın büyük bir kısmı yaptıklari işi mühendislik, bilişim sistemleri ve araştırma olarak tanımlamaktadır. Nispeten az sayıda olan mezunumuz satış, pazarlama gibi işlerle uğraşmaktadır.
  3. Mezunlarımız büyük şirketlerde çalışmaktadır.
  4. Danışmanlık, finans ve sanat gibi dallardan hayatını kazanan azımsanmayacak sayıda mezunumuz bulunmaktadır.

 

Yakın zamanda yaptığımız 2009-2013 mezunları çalışma anketine verilen yanıtlar mezunlar sayfamızdan görülebilir.

 


 

2) Elektrik-elektronik mühendisliği kadınlara uygun bir meslek midir?

 

Yanıt: Bölümümüzdeki öğretim üyelerinin (16 kadın, 35 erkek) yaklaşık üçte biri kadındır. Kız öğrencilerin bölümümüzü tercih oranı erkek öğrenciler kadar yüksek olmasa da, EEMB’de severek okumakta ve okul birinciliği de dahil olmak üzere büyük başarılar elde etmektedirler. Akademik yaşamdaki başarılarının doğal bir devamı olan mezuniyet sonrası başarıları için 20 Mart 2015 tarihli “Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketinde kadın hakimiyeti” Hürriyet gazetesi haberine bakabilirsiniz. 

 

 

Ayrıca geleneksel hale getirmeyi planladığımız yukarıdaki fotoğrafın öyküsü için bağlantıya bakabilirsiniz.

 


 

3) ODTÜ-EEMB’yi diğer üniversitelerdeki elektrik-elektronik bölümlerinden ayıran temel fark nedir?


Yanıt: En önemli farkımız 51 tam zamanlı öğretim üyesi ve 14 civarında yarı zamanlı öğretim üyesinden (bölümümüzden emekli olan alanlarında tanınmış profesörlerimiz ve endüstriye yoğunlaşmış üstün başarılı doktoralı mezunlarımız) oluşan geniş kadromuzdur. Yaklaşık 70 kişiden oluşan bu kadronun uzmanlık alanları, elektrik-elektronik mühendisliğinin tüm dallarını kapsamaktadır. Bu geniş kadro sayesinde, hem lisans dersleri küçük sınıflarda verilebilmekte, hem de yüksek lisans öğrencilerine geniş bir ders yelpazesi sunulmaktadır. Örneğin, elektromanyetik teori (EMT) dalında 10 öğretim üyemizin olması, EMT konusunda çok sayıda ders açılabilmesine olanak sağlamaktadır. EMT konusuna giriş, 2. ve 3. sınıfta zorunlu olarak alınan EE224 ve EE303 dersleriyle yapılmakta ve EMT opsiyonundan mezun olmak isteyen öğrenciler 4. sınıftaki toplam 3 adet anten ve mikrodalga derslerini laboratuarlarıyla birlikte almaktadırlar. Benzer şekilde, yüksek voltaj, güç elektroniği ve elektrik makinaları dersleri bölümümüzde laboratuarlı olarak işlenmektedir.

 

Öğretim üyelerimiz uzmanlık alanlarında teori ve pratiği birleştiren kişilerdir. Örneğin elektronik opsiyonu öğretim üyelerimizin özgün tasarımları, teknoloji transferleri yoluyla, seri üretimi yapılan ileri teknoloji ürünlerine dönüşmekte (Savunma Bakanı Ismet Yılmaz'ın açılışını yaptığı tesis), Avrupa Birliği araştırma fonlarından büyük destekler almaktadır (ODTÜ'nün 'çip' merkezine rekor destek!).

 

4. sınıf öğrencilerimiz mezuniyetleri öncesinde öğretim üyelerimizin danışmanlığında bir bitirme projesi yapmaktadırlar. Proje için 4-5 kişilik gruplar oluşturulmakta ve öğretim üyelerimiz öğrenciler ile işbirliği halinde bir mühendislik projesini hayata geçirmektedirler. Öğretim üyelerimizin tecrübesinin ve birikiminin dolaysız şekilde öğrencilerle buluştuğu bitirme projesi dersimizin önemli bir fark yarattığını düşünüyoruz. 

 


 

4) Bölümdeki dersler çok mu zor?

 

Yanıt: Verilen eğitim kapsamlıdır ama dışarıdan bakanların düşündüğü kadar da zor değildir.

 

2015 Haziran ayında mezun olan 163 öğrencimizin

-   14’ünün (%9) ortalaması 3,75’ten yüksektir,

-   36’sının (%22) ortalaması 3,5’tan yüksektir,

-   52’sinin (%31) ortalaması 3,25’ten yüksektir,

-   82’sinin (%50) ortalaması 3’ten yüksektir,

-   108’inin (%66) ortalaması 2,75’ten yüksektir,

-   131’inin (%80) ortalaması 2,5’tan yüksektir,

-   149’unun (%91) ortalaması 2,25’ten yüksektir.

(Lisans programından mezuniyet için en az 2,00 ortalama gerekmektedir.)

 

Yukarıdaki dağılımdan görüleceği üzere son mezunlarımızın yarısı 4 üzerinden 3’ten yüksek bir ortalama ile mezun olmuştur. Bir başka deyişle lisans programını yüksek başarı ve başarı düzeyinde tamamlayan öğrencilerimiz toplam mezunlarımızın yarısıdır.

 


 

5) Bölümdeki derslerinin işlenişi hakkında bilgi verebilir misiniz? 
 
Yanıt: Bölümümüzdeki dersler öğrencilerin yaklaşık 40 kişilik öğrenci gruplarına  ayrılması ve her gruba bir öğretim üyesi atanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Örnegin, 200 öğrencinin kayıt olduğu bir derste, eşzamanlı olarak işleyen 5 öğrenci grubu oluşturulmaktadır ve 5 öğretim üyesi bu derse atanmaktadır. 40 kişilik gruplarının oluşturulmasının temel amacı derslerdeki etkileşimi artırmaktır. ODTÜ'de eğitim dili İngilizce'dir ve tüm derslerimiz Ingilizce olarak verilmektedir. 
 
Aşağıda yer alan lisans programı 4. dönemde yer alan EE 230 Olasılık ve Rastgele Değişkenler dersi esnasında çekilen video kaydından bölümdeki derslerin işlenişi ve ders ortamı görülebilir. 
 


 

6) ODTÜ-EEMB akademisyen olmak için uygun bir bölüm mü?

 

Yanıt: 2014 yılı başında Google üzerinden yapılan aramalarda karşılaştığımız 316 akademisyenin lisans derecesini tamamladığı okul, ODTÜ-EEMB olarak gözükmektedir. Yani, 2014 yılı itibariyle yaklaşık 5000 lisans mezumuzdan en az 316’sı akademisyenliği seçmiştir. Akademisyenliği seçen mezunlarımızın sayısı %6 civarında gözükmektedir.

 

Bağlantıdan görüleceği gibi Stanford, MIT gibi tanınmış okulların öğretim üyeleri arasında da ODTÜ-EEMB mezunları bulunmaktadır.

 

İlginç olan, ODTÜ-EEMB mezunları arasında felsefe, iktisat gibi mühendislik dışı dallarda da profesör ünvanlı kişilerin bulunmasıdır. Benzer şekilde, çok sayıda mezunumuz elektrik-elektronik mühendisliğiyle birlikte, temel bilimlerde çift anadal ve yandal programlarını tamamlayarak, dünya çapında fizik ve matematik bölümlerinde akademik çalışmalar yapmaktadırlar.

 

Yukarıdaki verilerden çıkardığımız sonuç ODTÜ-EEMB’deki lisans eğitiminin akademik yolda devam etmek isteyen öğrencileri desteklediği yönündedir.

 

1. soruda verilen LinkedIn verilerine göre 2333 mezunumuzdan 190’ı yaptıkları işi eğitim olarak tanımlamıştır. Bağlantıdaki liste ile LinkedIn sonuçları tutarlı gözükmektedir.

 


 

7) ODTÜ-EEMB’de lisans öğrencilerinin katılabileceği araştırma faaliyetleri var mı?

 

Yanıt: Özellikle akademik yaşamı ve AR-GE yapan kurumlarda çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz için düzenlenen stajyer araştırmacı programında (STAR) öğrencilerimiz öğretim üyeleriyle beraber araştırma projelerinde çalışmaktadırlar. STAR projeleri büyük ilgi görmektedir, öğrencilerimizn STAR kapsamında yaptığı bazı çalışmalar saygın  akademik dergilerde ve konferanslarda  yayınlamıştır. Detaylar için bağlantıya bakabilirsiniz.

 

Öğrencilerimizin 2015 STAR projelerinden olan METUSAT mikro-uydu tasarım, fabrikasyon ve fırlatma projesi  Teksas-ABD’de düzenlenen uluslararası CANSAT yarışmasında 59 takım arasında 4. olmuştur. Yarısı bölümümüzün 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan METUSAT takımı 12-14 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu yarışmada ülkemizin aldığı en iyi dereceyi gerçekleştirmiştir. Detaylar için bağlantıya bakabilirsiniz. 

 8) Bölümdeki öğrenci yaşamı hakkında ne diyebilirsiniz? 
 
Yanıt: Bu konuda en doğru bilgiyi öğrencilerimizin Instagram'a yüklediği fotoğraflardan ve fotoğraflara yapılan yorumlardan alabilirsiniz:
https://www.instagram.com/explore/locations/261544345/?hl=tr
9) ODTÜ-EEMB’in uluslararası kurumlar tarafından yapılan sıralamalardaki yeri nedir?


Yanıt: ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkiye’den kendi alanında son 4 yılda en iyi dereceyi elde eden bölüm olmuştur. Her yıl en üst dilimde yer alan bölümümüz her zaman dünya çapında ilk 200 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden biri olmuştur. Daha detaylı bilgiler için bağlantıya bakabilirsiniz.

 


 

10) ODTÜ-EEMB’de lisans öğrencilerinin mezun oldukları liseler hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Yanıt: Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi temel bilim derslerine ağırlık veren liselerden gelmektedir. Ankara’da bulunan tanınmış liselerden çok sayıda öğrencimiz bulunmaktadır. İstanbul’dan gelen öğrenci sayımız, İstanbul’un nüfusu ve sahip olduğu nitelikli okulların sayısı düşünülduğünde göreceli olarak azdır. Bu durumun çok çeşitli sebepleri arasında İstanbul’da yaşayanların genel olarak İstanbul’da kalmayı tercih etmesi gösterilebilir. Aşağıdaki haritada 2017 yılında kayıt yaptırmış olan öğrencilerimizin lise diplomalarını aldıkları şehirleri görebilirsiniz: