ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Yeni Öğretim Üyeleri

Emre Özkan, 2016

Emre Özkan lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden aldı. İsveç Linköping Üniversitesi'nin Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde Otomatik Kontrol bölümünde 2009-2011 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı, 2011-2015 yılları arasında ise yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2015 yılında Cambridge Üniversitesi Sinyal İşleme ve Haberleşme Laboratuvarı'nda misafir araştırmacı olarak çalıştı. Kendisi halen bu grupla ortak çalışmalar yürütmektedir. Araştırmaları istatiksel sinyal işleme, kestirim teorisi, sensör füzyonu, Monte Carlo metodları (Particle Filters, Markov Chain Monte Carlo) ve bu metodların Bayes çıkarımlarına yönelik uygulamaları üstüne yoğunlaşmıştır.

 

Elif Vural, 2015

Elif Vural Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Matematik alanlarında lisans derecesini 2006 yılında, yüksek lisans derecesini ise 2008 yılında ODTÜ’den aldı. İsviçre’deki Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne’da doktorasını 2013 yılında tamamladıktan sonra 2015 yılına kadar Fransa’da INRIA Rennes’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı.

Araştırmaları görüntü analizi, yapay öğrenme ve düşük boyutlu modellerle sinyal gösterimi üzerine yoğunlaşmaktadır.

 

Sevinç Figen Öktem, 2015

Sevinç Figen Öktem doktorasını 2014 yılında University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)’den, lisans ve yüksek lisans derecelerini ise 2007 ve 2009 yıllarında Bilkent Üniversitesi’nden aldı.

Araştırmaları, hesaplamalı gorüntüleme ve ters problemler, istatistiksel sinyal ve görüntü işleme ile optik bilgi işleme alanlarını kapsar. Başlıca araştırma konuları yeni algılama ve görüntüleme teknikleri ve evirme metotları gelistirilmesi, ve bunların uzaktan algılama icin uygulamalarıdır.

ODTÜ’ye katılmadan önce, Dr. Oktem NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu, ve güneşin yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi için bilgisayarlı spektral görüntüleme teknikleri geliştirdi. Daha öncesinde, UIUC’deyken, “Öğrencileri tarafından Mükemmel olarak Sıralanan Öğretmenler Listesi”ne seçilmiştir, ve 2012 yılında Profesör Kung Chie Yeh’ın bağışladığı bursu, 2012-2014 yılları arasında ise NASA Yer ve Uzay Bilim Bursu’nu kazanmıştır.

Ozan Keysan, 2014

Ozan Keysan doktorasını 2013 yılında Edinburgh Üniversitesi'nden (İngiltere), rüzgar türbinlerinde süperiletken jeneratörlerin kullanılması üstüne tamamladı. Dalga, gelgit enerjisi sistemlerinin ve doğrudan sürüşlü rüzgar türbinleri üstünde çeşitli projelerde rol aldı.
Yenilenebilir enerji ve elektrik makinalarının tasarımı başlıca araştırma konularıdır. Detaylı bilgi: http://ozan.keysan.me/cv/

 

 

 

 

Murat Göl, 2014

Murat Göl Doktora derecesini 2014 yılında Boston, ABD’deki Northeastern Üniversitesi’nden, Yüksek Lisans ve Lisans derecelerini ise Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden sırasıyla 2009 ve 2007 yılarında almıştır. 2010 – 2014 yılları arasında Northeastern Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak, 2007 – 2010 yılları arasında ise TÜBİTAK’ta araştırmacı olarak çalışmıştır.

Araştırma konuları arasında güç sistemleri analizi, güç sistemleri durum tahmini, bilgisayara dayalı hesaplama tekniklerinin güç sistemlerine uygulanması, akıllı şebekeler ve güç kalitesi yer almaktadır.

 

 

Selçuk Yerci, 2014

Selçuk Yerci  doktora derecesini Boston Üniveristesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında, Yüksek Lisans ve Lisans derelecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden sırasıyla 2007 ve 2004 yıllarında almıştır.
Selçuk Yerci'nin araştırmaları fotonik ve fotovoltaik alanlarında yoğunlaşmış olup, özellikle silisyum, perovskit, ince film güneş hücrelerin ve güneş enerjisi sistemlerinde ışık yönetimi alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

 

 

 

Serdar Kocaman, 2014

Serdar Kocaman 2007 yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Fizik ana-dallarında lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında araştırma görevlisi olarak bulunduğu Columbia Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini 2008 yılında , doktora derecesini ise 2011 yılında aldı. ODTÜ'ye katılmadan önce Columbia Ünivesitesi'nde muavin yardımcı doçent olarak ders verdi ve çip seviyesinde optik aygıtlar ve fotonik kristal süperörgü yapılarda postdoktora çalışmaları yürüttü. 2013-2014 arasında ABD'deki Ulusal Bilim Kurumu'nun I-Corps programında Columbia Üniversitesi takımını yönetti. Serdar Kocaman'ın araştırma projeleri yarı iletken ve optik sistemlere dayalı kuantum teknolojilerini teorik ve deneysel olarak çalışmaya odaklanmıştır.

 

Fatih Koçer, 2013

Fatih Koçer lisans derecesini 1999 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden; yüksek lisans (2002) ve doktora (2005) derecelerini ise ABD'deki Michigan Üniversitesi'nden aldı.

Hittite Microwave Corporation'ın okyanus ötesi ilk tasarım merkezinin İstanbul'da kurulması için çalıştı ve burada DVGA, Modulatör, Bias Controller, Switch, ve Attenuator vb. farklı ürünlerin üretti.

Temel araştırma alanı radyo frekansları ve milimetrik dalga tümleşik devreleri olmakla beraber akıllı güç yönetim sistemleri ve RF enerji geri toplama sistemleri ile RF-DC dönüşümleri üzerine de çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Özgür Salih Ergül, 2013

Özgür Ergül lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2001, 2003 ve 2009 yıllarında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Ilgi duyduğu araştırma konuları arasında, büyük ve karmaşık elektromanyetizma problemlerinin çözümleri için hızlı ve hassas algoritmalar, integral denklemleri, iteratif metotlar, paralel programlama ve yüksek bilişimli hesaplama bulunmaktadır.